Centrum voor bijzondere tandheelkunde

centrum voor bijzondere tandheelkunde (cbt)

Sinds enkele jaren bestaat er in het Spaarne Gasthuis locatie Haarlem-Zuid een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde, afgekort CBT. Wat houdt een dergelijk centrum nou eigenlijk in?

In een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde behandelen tandartsen, tandarts-assistenten en mondhygiënisten mensen met bijzondere tandheelkundige problemen. Zij werken daarvoor nauw samen met de afdeling Mond-, Kaak-, en Aangezichtschirurgie en wanneer nodig met andere specialisten zoals bijvoorbeeld kinderarts, psychiater, psycholoog of diëtist.

Normaliter vindt tandheelkundige zorg plaats bij een reguliere tandarts maar wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een handicap of aandoening, kan men in aanmerking komen voor behandeling bij het CBT. Deze handicap of aandoening kan op tandheelkundig, medisch, lichamelijk, verstandelijk en/of psychologisch gebied liggen. Ook mensen die erg bang zijn voor tandheelkundige controles of behandelingen kunnen terecht bij het CBT. In principe gaat men na behandeling bij het CBT weer terug naar de eigen tandarts, waar vervolgbehandelingen of controles plaatsvinden. Uw eigen tandarts blijft dus de periodieke controle en de ‘gewone’ behandelingen uitvoeren zoals tandsteen verwijderen en gaatjes vullen. In uitzonderingsgevallen kan het zijn dat u voor langere tijd onder controle blijft bij het CBT.

Kan iedereen zomaar terecht bij het CBT?

Nee, dat kan (helaas) niet. U kunt alleen bij ons terecht indien u bent verwezen door uw huistandarts, huisarts, medisch specialist of psycholoog en als uw problematiek binnen de indicaties voor Bijzondere Tandheelkunde valt. Bijna altijd moet uw zorgverzekeraar vooraf toestemming geven voor behandeling bij een CBT; dit bespreekt de tandarts met u tijdens het eerste bezoek. In principe worden de kosten van het eerste bezoek volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Het kan wel zijn dat de kosten in mindering worden gebracht op uw eigen risico. Dit eigen risico is door de overheid vastgesteld.

Foto: Implantaten bij een patiënt met ontbrekende tanden en kiezen, bijvoorbeeld als gevolg van oligodontie

Wat zijn de indicaties voor bijzondere tandheelkunde?

  • Patiënten met ernstige gebitsprotheseproblemen
  • Patiënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking
  • Volwassenen/kinderen met extreme angst voor een tandheelkundige behandeling
  • Patiënten die door de eigen tandarts worden verwezen voor een ingrijpende tandheelkundige behandeling
  • Patiënten met overmatige kokhalsneiging
  • Patiënten met ernstige gebitsslijtage (bijvoorbeeld vanwege speekselproblemen)

Ook voor een advies of tweede mening kunt u bij ons terecht

Vergoeding door de zorgverzekeraar

Indien na het eerste bezoek wordt besloten dat u bij ons terecht kunt, wordt vervolgens in overleg met u een behandelplan opgesteld. Indien u akkoord bent met dit voorstel wordt dit behandelplan door ons ingediend bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar bekijkt of u voor een vergoeding van (een deel van) de kosten van de behandeling in aanmerking komt. U heeft bijna altijd een eigen bijdrage in de kosten. Deze eigen bijdrage moet u anders ook voor een behandeling bij uw gewone tandarts betalen.

Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, krijgt u vaak de kosten van de eigen bijdrage helemaal of voor een deel vergoed. Dit is afhankelijk van uw polis en kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor behandeling in het CBT? Bespreek het eens met uw tandarts of huisarts. U kunt eventueel ook uw vraag mailen naar: cbt@spaarnegasthhuis.nl

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde behandelt mensen met bijzondere tandheelkundige problemen.

WAAROM KIEZEN VOOR MKA-chirurgie KENNEMERLAND?

03

Zeer ervaren en deskundige specialisten

03

De nieuwste behandelmethodes

03

Nauwelijks wachttijd

Heeft u een specifieke vraag?

Vul dan onderstaand formulier in.

MKA Kennemerland

Spaarne Gasthuis, locatie Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem
Tel: (023) 224 00 80
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk
Vondellaan 13
1942 LE Beverwijk
Tel: (025) 126 56 97
Spaarne Gasthuis, locatie Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp
Tel: (023) 224 00 80